Usługi serwisowe

Usługi te obejmują przeglądy pogwarancyjne, jak i gwarancyjne, konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Usługi te obejmują przeglądy pogwarancyjne, jak i gwarancyjne, konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

W zakres serwisu wchodzi:

– Klimatyzatory typu Split i Multisplit
– Urządzenia systemów takich jak VRF i VRV
– Urządzenia systemów wody lodowej
– Rekuperatory
– Centrale wentylacyjne z wymianą filtrów
– Szafy klimatyzacji

Usługi serwoswe

W skład przeglądu konserwacyjnego wchodzą następujące czynności:

1. Kompleksowe mycie, czyszczenie, dezynfekcja i odgrzybianie jednostki wewnętrznej, zewnętrznej oraz podzespołów urządzenia klimatyzacyjnego z zastosowaniem środków przeznaczonych do stosowania w systemach klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi.

2. Czyszczenie komór sprężarkowych.

3. Kontrola szczelności układu freonowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia.

4. Kontrola ciśnienia czynnika po stronie LP (niskie)

5. Kontrola ciśnienia czynnika po stronie HP (wysoki)

6. Sprawdzenie ilości i jakości oleju w sprężarkach.

7. Sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego (wziernik)

8. Sprawdzenie i wymiana filtrów czynnika.

9. Kontrola wentylatorów skraplaczy (pomiar rezystencji uzwojeń)

10. Kontrola regulatorów obrotów

11. Pomiar uzwojeń sprężarek

12. Kontrola grzałek karteru

13. Sprawdzenie poprawności działania elektrozaworów czynnika chłodniczego

14. Sprawdzenie pracy zaworów rozprężnych

15. Kontrola okablowania elektrycznego, styków, przekaźników, styczników

16. Przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania, sprawdzenie zacisków elektrycznych, pomiar prądu pobieranego przez sprężarkę oraz napięcia zasilającego.

17. Kontrola szczelności układu wody lodowej.

18. Bieżące usuwanie usterek oraz innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego, wykonane zgodnie z instrukcjami i obowiązującymi przepisami.

Potrzebujesz naszych usług?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz na stronie kontaktowej.